Privacyverklaring IOCH
Onze adverteerders
Intruder Owners Club Holland
1 juni 2018
Je privacy is voor IOCH van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat wij:
- Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij je persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
- Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
- Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van je persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
- Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonlijke gegevens te beschermen.
   Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
- Je rechten respecteren, zoals het recht op toegang, correctie of verwijdering van je bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Je gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij het  
discussieforum ioch.com allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.
Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met IOCH.
Afhandelen bestelling
Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen je  
persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij jou te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over je betaling  
van je bank of creditcardmaatschappij.
Hiervoor gebruiken wij je naw-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres, lidnummer en provincie/regio. Deze hebben wij nodig  
vanwege het contract die we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie tot je bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij  
langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht..
Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die je hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.
Voor het afhandelen van de bestellingen werken wij samen met:
- Onze betalingsprovider Molly
- Davilex
- Exact

Toegang portaal
Met ons portaal krijg je toegang tot een beheeromgeving waar je zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen voor het discussieforum.  
Wij houden bij wat je gedaan hebt en wanneer, zodat daar bewijs van is.
Hiervoor gebruiken wij je naw-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, rekeningnummer, type motor en  
kenteken. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie tot het einde van de dienstverlening aan jou.
Contactformulier en Nieuwsbrief
Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen.
Hiervoor gebruiken wij je naw-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, lidnummer en provincie. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij  
bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij  
vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.
Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kun  
je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Via het portaal kun je dit ook doorgeven.

Je e-mailadres wordt alleen met je toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat je het  
abonnement opzegt.
Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of  
instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).
Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de  
beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer ons discussieforum wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk  
regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.
Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de  
contactgegevens hieronder.
Je hebt de volgende rechten:
- uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
- inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
- het laten corrigeren van fouten
- het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
- intrekken van toestemming
- bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of  
verwijderen.
Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de  
Autoriteit Persoonsgegevens.
Contactgegevens
IOCH
Postbus 251