reglement

ioch toertochten/
First man drop systeem

Tijdens de toertochten is veiligheid het belangrijkste. Daarom hebben wij reglementen opgesteld om zo veilig mogelijk te genieten van onze toers. Op deze pagina meer informatie.
First man Drop Systeem

Het rijden volgens het ‘FIRST MAN DROP SYSTEM’ (FMD) is een manier van het rijden in groepen waarbij elk individu verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen veiligheid en zich volledig houdt aan de verkeersregels.
Dat laatste houdt o.a. in;
• dat we voorrang verlenen
• dat we wachten voor het rode verkeerslicht
• dat we ons houden aan de ter plekke geldende snelheid (het gas opentrekken om de groep voor je in te halen, is echt onnodig en ook zeer onwenselijk)

Voor IOCH lijkt het een beetje op wat we eerst deden, maar er is een belangrijk verschil. Overeenkomstig is het rijden met een Roadcaptain en Achterrijders.
De rol van de Roadcaptain is hetzelfde als eerst, het geven van aanwijzingen. Echter de aanwijzingen die hij geeft én de rol van de rijders, wij dus, is totaal verschillend.

We zetten de zaken op een rijtje.
Wat is hetzelfde als de eerdere TT’s;
De PH van de betreffende provincie rijdt voorop en geeft de route aan. Hij/zij is voorzien van een oranje hesje.
1) De Roadcaptain, ook voorzien van een oranje hesje, rijdt achter hem/haar en geeft aanwijzingen.
2) Deze aanwijzingen dienen door de 1e, soms ook de 2e volger na de Roadcaptain, te worden opgevolgd.
3) De Achterrijders, ook voorzien van oranje hesjes, nemen deze deelnemer(s) weer mee in de tocht.

Wat is anders;
Voorheen gaf de Roadcaptain aan welke wegen, kruisingen of rotondes afgezet dienden te worden.
Nu geeft hij de plek aan waar de deelnemer van de TT moet gaan staan om aan te geven aan de achterblijvers in welke richting de route dient te worden vervolgd.

1) De Roadcaptain geeft een aanwijzing. Dat is de plek waar je/jullie moet(en) gaan staan om duidelijk zichtbaar te zijn voor de overige volgers.
2) Degene die de aanwijzing krijgt, voegt rechts uit en neemt een veilige positie in. Hij/zij zorgt er voor dat hij/zij duidelijk zichtbaar is voor de overige deelnemers/volgers. Indien mogelijk zet je je alarmlichten aan.
3) Hij/zij blijft staan tot de achtervolgende groep bij zijn/haar punt is aangekomen.
4) De ‘wegwijzer’ geeft duidelijk aan in welke richting de route dient te worden vervolgd.
5) De ‘wegwijzer’ blijft staan totdat de hele groep is gepasseerd.
6) Aan het eind van de achtervolgende groep(en) rijden de achterrijders.
7) De achterrijders geven de wegwijzer(s) een teken om weer voor hen in te voegen.
8) De wegwijzer voegt in en blijft op deze positie rijden, vergeet je alarmlichten niet uit te zetten.

Als de groep onderbroken is, is het voor de overige toerrijders (met name degenen die dan vooraan in de groep rijden) belangrijk dat ze goed opletten bij kruisingen, rotondes, verkeerslichten, spoorlijnen etc.
Indien er op een dergelijke plek geen wegwijzer staat,
gaat de route in principe rechtdoor!!
Voor de wegwijzer is het belangrijk dat je blijft staan tot de achterrijders er aan komen en passeren. Het kan zijn dat er een groep passeert zonder achterrijders, dan blijf je staan tot de groep met de achterrijders is gearriveerd.