Word lid van de gezelligste motorclub van Nederland

Wordt ook lid

Waarom inschrijven?

  • Ontmoet Intruderliefhebbers tijdens evenementen.
  • Geniet van lange weekenden en toertochten in binnen- en buitenland.
  • Lees alles over de Intruder in het Intruder Magazine.
  • Als IOCH-lid krijgt u ook nog korting bij bedrijven door het hele land!
  • Én vergeet de vriendschappen en het plezier niet!

U kunt Hoofdlid worden van de IOCH als u in het bezit bent van een Suzuki Intruder of een direct afgeleide van de Suzuki Intruder.
U kunt Gezinslid worden als er al een Hoofdlid op uw adres woonachtig is en u regelmatig wilt meerijden tijdens toertochten en evenementen, ongeacht of dit op een eigen Intruder is of als passagier (voor meer informatie zie het toerreglement).
Bij aanmelding rekenen we eenmalig inschrijfkosten. (€ 10,-)

Vul het formulier zo volledig mogelijk in (dit kunt u direct op de webpagina doen) en druk op verzenden.

Door onderstaand formulier volledig in te vullen, kunt u zich aanmelden als Hoofdlid of als Gezinslid van de Intruder Owners Club Holland.

Betaling van de verschuldigde contributie geschiedt door middel van een incasso-machtiging

Inschrijven als nieuw lid

Voorwaarden

"Als Hoofdlid ben ik in het bezit van een geldig rijbewijs, cat. A en heb ik een Suzuki Intruder/Marauder op naam staan."

"Ik ben ervan op de hoogte dat:

  • Ik de IOCH gemachtigd heb om via automatische incasso de jaarlijkse bijdrage te innen
  • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van minimaal 12 maanden. (ten minste 1 volledig kalenderjaar) en zonder tegenbericht automatisch met 1 kalenderjaar word verlengd.
  • Beëindiging van het lidmaatschap alleen mogelijk is na schriftelijke bevestiging aan de ledenadministratie Deze dient vóór 1 oktober van het lopende kalenderjaar verzonden te zijn."
  • Wanneer een members only item gekocht is in de webshop (bijvoorbeeld een ruglogo), mag deze niet worden doorverkocht/-gegeven zonder nadrukkelijke toestemming van de club.
  • Na beëindiging van het lidmaatschap, mag het IOCH ruglogo niet meer gevoerd worden door het oud-lid.

De inschrijving wordt bevestigd aan het door u opgegeven mailadres. Aan dit mailadres wordt naast uw naam ook uw lidnummer gekoppeld. Gezinsleden dienen dan ook een uniek mailadres op te geven. Hiermee heeft u ook toegang tot het ledengedeelte van het forum en de webshop en wordt u ingeschreven voor onze nieuwsbrief.. Het is dan ook van belang dat u wijzigingen tijdig aan de ledenadministratie doorgeeft..

Als de opgegeven informatie onvolledig/niet juist is e/o aan de voorwaarden niet (kan worden) voldaan kan dit leiden tot het niet honoreren van de aanvraag, schorsing of zelfs tot royement.

Machtiging automatische incasso

Ik machtig ik de IOCH om jaarlijks de verschuldigde contributie af te schrijven van het door mij opgegeven rekeningnummer.