Groepsgewijs rijden

Groepsgewijs rijden

Om de troepen compleet te houden geldt deze basisregel die het kwijtraken van de weg voorkomt: “Je bent verantwoordelijk voor de schakel naar achteren “. Overal waar een keuze wordt gemaakt in een richting die je niet (of moeilijk) zelf kunt raden (slechts enkelen hebben de route op de rol of GPS), stop je dus als je de achterste bent van een deelgroep. Je wacht de achteropkomers op en vervolgens ga je ze voor naar het volgende keuzepunt. Daar staat dus ook weer iemand, namelijk degene die vóór jou de nieuwe achterste werd van de groep die nog kon doorrijden.

Dat gaat zo door tot de kopgroep ingehaald en de sliert weer compleet is. De voorrijder houdt natuurlijk ook rekening met een tijdelijk opbreken van de groep.
Kijk op……In het plaatje staat aangegeven op welke punten het duidelijk is welke richting is genomen, als er niemand staat: rechtdoor, meest logische doorgaande weg vervolgen. De “slimme” (veilige) stopplek is waar de gids de achteropkomers goed zichtbaar opwacht en dan voorgaat.

Dan zijn er nog een paar regels waar we ons aan moeten houden, voor de veiligheid van ons allemaal. Wegafzetters (zoals op rotondes en kruisingen) sluiten achter weer aan, en gaan dus niet erlangs weer naar voren. Dat laatste is onverantwoord want veel te gevaarlijk. Pas bij een stop mag voorzichtig terug naar voren worden gereden, indien gewenst. Bij stoplichten betekent rood stoppen! En met de bovenstaande basisregel is het tijdelijk opsplitsen hierdoor dus ook helemaal geen probleem.

Ook bij pech wordt niemand alleen achtergelaten en raakt niemand de weg kwijt.

Bij de nadering van stoplichten moeten we veel meer aansluiten zodat bij groen een veel grotere groep meteen kan doorrijden; hier dus zeker geen gaten laten vallen.

Als we ons aan deze ene basisregel houden, blijft het leuk om met grote slierten Intruders veilig door de provincies te kruisen, ja toch?

rijden in baksteen formatie