Kijk op......
Functiebeschrijvingen voor toertochten
PROVINCIEHOOFD (PH)

De IOCH heeft in principe in elke provincie een provinciehoofd, welke is gekozen door de eigen leden uit de desbetreffende provincie. Een PH is altijd te herkennen aan een fel gele armband met de letters PH. In provincies waar nog geen “vaste” PH is gekozen, wordt een zogenaamde ‘ad-interim’ PH benoemd en deze zal bij de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering, bij voldoende stemmen uit die provincie, benoemd worden. De PH’s hebben tijdens de toertochten communicatie met elkaar d.m.v. portofoons en kunnen tijdens het rijden met elkaar overleggen, b.v. bij bijzondere situaties en/of calamiteiten. Het provinciehoofd is er voor de leden als aanspreekpunt tijdens de toertochten en voor de leden uit zijn provincie. Als nieuw lid zal men een verwelkomingsmail ontvangen met daarin ook de aanvulling, dat als men vragen heeft, men zich tot hem/haar kan voegen (mailen/bellen).

ASSISTENT-PH

Het kan zijn dat een Provinciehoofd een toertocht zelf niet kan meerijden, dan kan men een assistent-PH vragen. Dit is dan een lid uit zijn provincie die meestal de toertochten rijdt en bekend is met de regels van de PH. De PH vraagt altijd eerst aan zijn collega PH’s/TC of zij het nodig achten, om een hulp-PH te vragen. Als dat wenselijk is voor de toertocht, zal de PH zijn assistent-PH zijn portofoon en PH-armband uitlenen.

VOORRIJDER

De voorrijder is degene die de toertocht voorrijdt. Het is in de meeste gevallen de organiserende PH waar de toertocht wordt verreden, maar in sommige gevallen is het een lid uit zijn provincie die samen met de PH de tocht heeft uitgezet en voorbereid. De voorrijder staat altijd in contact met de road-captain en geeft middels een portofoon aan de road-captain door waar hij/zij de wegen/kruispunten afgezet wil hebben.

ROAD-CAPTAIN

De Road-captain is degene die aanwijzingen krijgt van de voorrijder m.b.t. het afzetten van de wegen. Voorbeeld, de voorrijder nadert een kruispunt dat afgezet dient te worden. Hij spreekt middels de portofoon de Road-captain aan, zegt waar en hoeveel personen er op welk punt dienen komen te staan, en vervolgens steekt de Road-captain zijn linker of rechter arm omhoog en toont één of meerdere vingers. Als hij/zij b.v. met zijn rechter arm omhoog gaat en wijst met één vinger naar een weg/kruising, dan gaat de eerste rijder achter hem daar waar de Road-captain aanwijst rechts de weg/kruising afzetten. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de linkerkant. Het aantal vingers dat door de Road-captain omhoog wordt gestoken, is het aantal rijders dat moet afzetten op dat moment. De Road-captain is altijd te herkennen aan zijn fel gekleurde veiligheidsvestje.

HEKKENSLUITER

Bij elke toertocht van de IOCH hebben we aan het eind van de groep de hekkensluiters. Deze bestaan altijd uit 2 motoren, ook weer te herkennen aan de veiligheidsvestjes. De hekkensluiters geven aan degenen die de wegen/kruisingen af staan te zetten aan dat ze weer mogen aansluiten, door middel van te claxonneren. Mocht er een pechgeval zijn, dan blijft er één van de twee bij deze persoon om te helpen. De ander volgt gewoon de rij en geeft door middel van zijn portofoon aan de PH’s door dat er een pechgeval is en dat er een hekkensluiter achter is gebleven bij die persoon. Er zal dan één van de PH’s achter aansluiten, bij de overgebleven hekkensluiter.
Intruder Owners Club Holland